International Antidepressant Withdrawal Project

   HOME    USA    FORUM    FRANCE    POLSKA    ESPANA    NEDERLAND

AFBOUWEN ANTIDEPRESSIVA


Wat zijn de verschillende mthoden van afbouwen van een antidepressivum?

U kunt abrupt stoppen : iets dat u nimmer moet doen als het niet noodzakelijk is, het wordt inmiddels zelfs in de meeste bijsluiters sterk afgeraden. Het risico op ondraaglijke fysieke en mentale symptomen is enorm groot, de hersenen worden in chaos gestort. Het is daarom van groot belang om het proces te verzachten via de weg der geleidelijkheid.

We kunnen de pil om de andere dag slikken, een methode die, hoewel soms wordt geadviseerd door artsen, zeker NIET wordt aanbevolen. In feite komt deze methode neer op cold turkey-herstarten-cold turkey-herstarten... en dit is zeker niet goed voor de hersenen en dat zal je dan ook maar al te goed merken.

En tenslotte kunnen we de dosis op regelmatige basis geleidelijk verlagen, ervaring heeft uitgewezen dat dit verreweg het beste werkt.
Moet het antidepressivum afgebouwd worden in een periode van een tot twee maanden zoals de artsen vaak voorstellen?
Nee, deze periode is meestal veel te kort en de patient eindigt vaak weer aan zijn/haar oorspronkelijke dosis om weer normaal te kunnen functioneren. Waarbij de klachten helaas veelal toegeschreven worden aan "terugkeer van je originele probleem" inplaats van de ontwennings/afkickverschijnselen door het te snel afbouwen. De ervaringen van mensen die succesvol afgebouwd hebben leren ons dat een dosis van 20 mg Seroxat/Paroxetine afgebouwd moet worden in een periode van tenminste een jaar en in stappen met twee tot drie weken tussen elke stap.
Anderen bevelen een dosisreductie van 5-10% elke drie tot zes weken, deze methode lijkt het meest succesvol te zijn en de minste risico's te geven.
Welke methode ook gebruikt wordt, de meeste mensen zullen toch flinke klachten hebben tijdens het afbouwen. Maar met zorgvuldig en langzaam afbouwen worden deze wel hanteerbaar gehouden.Voorbeelden van afbouwschema's van 20 mg Seroxat (Paxil/Paroxetine), Citalopram, Celexa ... na een jarenlang gebruik

20 mg--18--16,2--14,5--13,1--11,8--10,6--9,5--8,6--7,7--6,9
--6,2--5,6--5--4,5--4,1--3,7--3,3--3--2,7--2,4--2,2--1,9--1,7
--1,6--1,4--1,3--1,1--1--0,9--0,8--0,7--0,6--0,5--

DE tijd die na elke dosisreductie gewacht dient te worden is varieert zoals gezegd tussen de 2-6 weken. Soms kunnen verschijnselen met weken vertraging optreden.

Houdt u er rekening mee dat hoe dichter we bij de nul komen, hoe zwaarder de onttrekkingsverschijnselen kunnen worden.
antidepressantwithdrawal.info